SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ NETZWERK PROBEWEIS!

Sieć Netzwerk ProBeweis została uruchomiona w styczniu 2012 r. przy wsparciu Ministerstwa Spraw Społecznych, Zdrowia i Równouprawnienia w Dolnej Saksonii i jest koordynowana przez Instytut Medycyny Sądowej przy Uniwersytecie Medycznym w Hanowerze. (MHH).

Wspólnie postawiliśmy sobie za cel zapewnienie ofiarom przemocy domowej i/lub seksualnej możliwości dokumentowania i zabezpieczania śladów w sposób odpowiadający potrzebom, ponadregionalny, ustrukturyzowany i ustandaryzowany, nawet jeśli nie zostało wcześniej złożone doniesienie o popełnieniu przestępstwa! Wiele osób poszkodowanych nie jest w stanie bezpośrednio po doświadczeniu przemocy domowej i/lub seksualnej podjąć decyzji o złożeniu doniesienia o przestępstwie.

Dzięki sieci Netzwerk ProBeweis i jej licznym punktom prowadzenia badań udało się stworzyć w Dolnej Saksonii prężnie działającą i rozbudowaną sieć wsparcia oferującą osobom dorosłym, które doświadczają przemocy domowej i/lub seksualnej, bezpłatne i zgodne z zasadami zachowania poufności, poufne, szybkie i specjalistyczne badania, które służą udokumentowaniu i zabezpieczeniu dowodów w taki sposób, aby możliwe było wszczęcie postępowania sądowego.

Celem naszej pracy jest zapewnienie szybkiego i wielostronnego zabezpieczenia dowodów, aby wszystkie osoby poszkodowane mogły w późniejszym czasie udowodnić doznaną krzywdę.

Na naszej stronie internetowej prezentujemy informacje o ofercie i procedurach realizowanych przez ProBeweis, punktach prowadzenia badań i organizacjach zapewniających wsparcie w Twojej okolicy, a także zapewniamy osobom poszkodowanym, specjalistom i lekarzom dodatkowe informacje, a na życzenie materiały.

Mamy nadzieję, że na naszej stronie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz pomocne informacje. Zachęcamy także do zainteresowania się także innymi świadczonymi przez nas usługami i skorzystania z naszego formularza kontaktowego, aby zadać nam dalsze pytania lub podzielić się swoimi uwagami.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Twój zespół Netzwerk ProBeweis