JESTEM OSOBĄ POSZKODOWANĄ

 • Jesteś ofiarą przemocy domowej i/lub seksualnej?
 • Jeżeli chcesz złożyć bezpośrednie doniesienie o popełnionym przestępstwie, zgłoś się na najbliższy komisariat Policji.
 • Nie masz jeszcze pewności, ale chcesz udokumentować obrażenia i zabezpieczyć ślady, Netzwerk ProBeweis udzieli Ci wymaganej pomocy.
 • W przypadku dolegliwości lub urazów, które wymagają interwencji medycznej, należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej!
 • Niektóre obrażenia szybko się goją, jednak dowody rzeczowe (np. sperma lub ślina) zostają szybko zatarte, np. podczas mycia.
 • Jeśli zdecydujesz się zgłoszenie sprawy w późniejszym terminie, urazy są już często wyleczone lub nie można już wykryć śladów, więc nie ma dowodów rzeczowych pozwalających na wszczęcie dochodzenia.
 • Także niewielkie obrażenia (jak np. siniaki, zadrapania, itp.) stanowią ważne dowody, które należy udokumentować.
 • W przypadku doświadczenia przemocy na tle seksualnym, zgłoś się do nas niezwłocznie – najlepiej w ciągu 72 godzin od zdarzenia. W przypadku przemocy na tle seksualnym, do której doszło wcześniej niż przed upływem trzech dni, lub przemocy fizycznej możliwie jak najszybciej, np. następnego dnia, do najbliższego punktu prowadzenia badań. Netzwerk ProBeweis zapewni tam:
  • Udokumentowanie i zabezpieczenie śladów pozwalające na wszczęcie postępowania sądowego z gwarancją zachowania poufności.
  • Opiekę wykwalifikowanego lekarza
  • Bezpłatne badanie
 • Ty decydujesz, co powinno zostać zbadane i udokumentowane. Dowody zostaną przekazane właściwym organom dopiero wówczas, gdy wyrazisz na to swoją zgodę

 

ZASADY POSTĘPOWANIA

 • Jeżeli jest to możliwe, postaraj się nie myć.
 • Włóż ubranie oraz wszystko inne (pościel, chusteczki, itp.), na czym mogą znajdować się ślady, do papierowej torby, aby zabezpieczyć je przed zawilgoceniem – pamiętaj, aby nie korzystać z toreb plastikowych, ponieważ mogą one zniszczyć dowody.
 • Jeżeli ślady mogą znajdować się na bieliźnie, możesz oddać ją w punkcie prowadzenia badań.
 • W przypadku większych części garderoby lub innych przedmiotów, dostaniesz specjalną torbę, aby móc bezpiecznie przechować je w domu.
 • Zabierz ze sobą dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość.

 

PRZEBIEG BADANIA

 • Najpierw otrzymasz informacje na temat badania.
 • Za Twoją zgodą udokumentowane (zdjęciowo) zostaną odniesione obrażenia lub zabezpieczone ślady.
 • Jeżeli wyrazisz takie życzenie, przekażemy Ci informacje na temat działających w regionie organizacji zapewniających pomoc ofiarom przemocy.
 • Udokumentowane dowody i zabezpieczone ślady będą przechowywane w bezpiecznym miejscu i zostaną wydane tylko na Twoje wyraźne życzenie (np., jeżeli w późniejszym czasie zdecydujesz się na złożenie doniesienia).
 • Dalsze badania (np. badanie DNA, badanie pod kątem tabletek gwałtu, itp.) nie wchodzą w podstawowy zakres badań i nie są przeprowadzane automatycznie, tylko na wniosek Policji.
 • Masz dalsze pytania? Chcesz ustalić termin badania? Najlepiej już teraz nawiąż z nami kontakt!

Dalsze informacje i linki

Szukasz źródeł pomocy i wsparcia w Dolnej Saksonii?

 • Dane osób kontaktowych, adresy i numery telefonów w Dolnej Saksonii znajdziesz w naszych klinikach partnerskich.
 • Aby uzyskać informacje na temat znajdujących się w Dolnej Saksonii domów pomocy dla kobiet, punktów informacyjnych dla ofiar przemocy, punktów doradczo-interwencyjnych (BISS), jak również organizacji wspierających ofiary, odwiedź stronę internetową: www.ms.niedersachsen.de

 

 

Szukasz ogólnych informacji na temat ochrony dla ofiar przemocy, a także źródeł pomocy i wsparcia jako osoba poszkodowana?

www.opferschutz-niedersachsen.de

 

 

Poszukujesz informacji i danych kontaktowych telefonu zaufania dla kobiet doświadczających przemocy?
A może informacji na temat wsparcia zapewnianego kobietom doświadczającym krzywdy, poradnictwa telefonicznego, poradnictwa mailowego, natychmiastowej rozmowy, porad udzielanych w 17 językach, porad udzielanych w języku migowym i w uproszczonej mowie, zaprezentowania ofert wsparcia na miejscu
www.hilfetelefon.de

 

 

Szukasz przejrzystych i prostych do zrozumienia informacji na temat zdrowia seksualnego?
Zanzu, moje ciało w słowie i na obrazie

www.zanzu.de

 

 

Potrzebujesz szybkiej pomocy terapeutycznej?

www.soziales.niedersachsen.de

 

 

Potrzebujesz porady i pomocy finansowej?

 

 

Szukasz dalszych informacji i materiałów?

 

 

Chcesz zapobiegać przemocy i szukasz działań prewencyjnych?
www.praevention-sexueller-gewalt.de
www.kein-taeter-werden.de/hannover