PROBEWEIS AĞI İNTERNET SİTESİNE HOŞGELDİNİZ!

ProBeweis Ağı, Aşağı Saksonya Eyaleti - Sosyal İşler, Sağlık ve Eşitlik Bakanlığının katkılarıyla Ocak 2012'de ilk faaliyetine başlamış olup çalışmaları halen Hannover Tıp Fakültesine (MHH) bağlı Adli Tıp Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.

Bizler hep birlikte, aile içi şiddet ve / veya cinsel taciz mağdurlarına, onların ihtiyaçlarını esas alarak, ulusal çapta, düzenli, standart ve daha önceden suç ihbarında bulunulmayan olayları da kapsayacak tarzda, suç emarelerini süreçten bağımsız olarak belgelendirme ve koruma hizmeti sunmayı kendimize görev/misyon edindik. Mağdurların pek çoğu için, yaşanan aile içi şiddet ve / veya cinsel taciz olayından sonra, olayı polise aktarmak gerekip gerekmediği konusunda ani karar vermek zor oluyor.

ProBeweis Ağı ve onun çok sayıdaki muayene merkezleri ile, Aşağı Saksonya Eyaletinde sizler için düzenlenmiş, geniş kapsamlı bir hizmet anlayışı oluşturduk ve bu sayede aile içi şiddet ve / veya cinsel taciz mağduru yetişkinlere ücretsiz, sır saklama güvencesiyle, mahkemelerde geçerli olacak tarzda suç emarelerinin belgelenmesini ve delillerin korunmasını sağlayan, hızlı ve özel bir tıbbi muayene hizmeti sunuyoruz.

Çalışmalarımızın amacı, bütün mağdurların daha sonra başlatmaları muhtemel yasal süreçte delil sunma imkânlarını artırmak amacıyla hızlı, geniş kapsamlı ve profesyonel bir delil koruma hizmeti sunmaktır.

Web sitemizde, ilgilileri ProBeweis'ın hizmetleri ve çalışma tarzı, bölgelerindeki muayene merkezleri ve yardım kuruluşları hakkında bilgilendiriyoruz. Ayrıca şiddet mağdurlarına, uzman şahıslara ve hekimlere ayrıntılı bilgi veriyor; talep olması halinde ilgililerin malzeme ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Web sitemizde, sizlere yararlı olabilecek açıklamalar ve ön bilgiler bulabileceğinizi umuyoruz. Lütfen çevrenizdeki insanları da sunduğumuz hizmetler konusunda bilgilendirin ve soru veya görüşleriniz olduğunda da lütfen bunları iletişim formumuz ile bize ulaştırmaktan çekinmeyin.

Saygılarımızla,
ProBeweis Ağı Ekibi