JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

PROFESJONALNE ZABEZPIECZENIE ŚLADÓW U OFIAR PRZEMOCY

Oferujemy pomoc i wsparcie ofiarom przemocy domowej i/lub napaści na tle seksualnym, a także dokumentujemy wszelkie dowody niezależnie od zawiadomienia złożonego na Policji. Dzięki temu masz możliwość podjęcia określonych działań wobec sprawcy także w późniejszym czasie.

 

Wiemy: Wiele osób poszkodowanych nie czuje się na siłach, aby bezpośrednio po doświadczonej przemocy zgłosić się na Policji w celu złożenia stosownych zeznań. Aby postępowanie sądowe mogło odbyć się w odroczonym trybie, bardzo ważne jest, aby możliwie jak najwcześniej po zaistniałym akcie przemocy w fachowy sposób udokumentować i zabezpieczyć wszelkie możliwe ślady i dowody. Możesz zatem wybrać odpowiadający Ci sposób działania:

 

1. OPCJA: ZAWIADOMIENIE POLICJI O DOŚWIADCZENIU PRZEMOCY

Zgłaszasz się do najbliższego komisariatu Policji. Tutaj zostaną podjęte wszystkie należyte kroki i wspólnie z funkcjonariuszami Policji udasz się do kliniki.

 

2. OPCJA: POUFNE ZABEZPIECZENIE ŚLADÓW – NIEZALEŻNIE OD ZGŁOSZENIA NA POLICJĘ

Zgłaszasz się bezpośrednio do jednego z naszych punktów prowadzenia badań. Członkowie naszego wykwalifikowanego personelu lekarskiego zadbają o to, aby wszelkie dowody zostały udokumentowane w sposób fachowy i pozwalający na wszczęcie postępowania sądowego. Tylko Ty decydujesz o tym, co w dalszej kolejności stanie się ze śladami: Wszyscy członkowie naszego personelu lekarskiego są zobligowani do zachowania poufności.

W przypadku poważnych obrażeń wymagających interwencji medycznej możliwie jak najszybciej zgłoś się do szpitala lub przychodni lekarskiej. Pamiętaj, aby w takiej sytuacji poprosić lekarza udzielającego Ci pomocy o wykonanie zdjęć, na których będą widoczne doznane urazy. W takim przypadku możesz zgłosić się do nas jeszcze później: Zgłoszenie się do jednego z naszych punktów prowadzenia badań ma sens także po uzyskaniu pierwszej pomocy!

 

Liczba osób w Niemczech, które padły ofiarą przemocy z rąk swoich partnerów w 2020 r.
Liczba przestępstw na tle seksualnym w 2021 r.
Ofiary przemocy domowej w Dolnej Saksonii w 2021 r.
Kliniki partnerskie, do których możesz zwrócić się o wsparcie.

ZAKRES OFEROWANEJ PRZEZ NAS POMOCY

  • (Foto-)udokumentowanie i zabezpieczenie śladów w sposób pozwalający na wszczęcie postępowania sądowego
  • Pomoc lekarska z gwarancją zachowania poufności
  • Kontakt do organizacji zapewniających wsparcie
  • Bezpieczne przechowywanie i dokumentowanie wszystkich dowodów – minimum 3 lata

 

NA CO MUSISZ ZWRÓCIĆ UWAGĘ

  • Pamiętaj, aby możliwie jak najszybciej po doświadczeniu przemocy skontaktować się z punktem prowadzenia badań. Niektóre obrażenia są możliwe do udowodnienia jedynie przez krótki czas.
  • Chcielibyśmy Ci także przypomnieć, że po doświadczonym akcie przemocy w miarę możliwości nie należy się myć (postaraj się nie brać prysznica lub kąpieli). W ten sposób usunięte zostaną ślady.
  • Włóż wszystko, na czym mogą znajdować się ślady (odzież, pościel itp.), do papierowej torby i przynieś ze sobą na badanie.

 

KOMU POMAGAMY?

Możesz się do nas zwrócić, jeżeli

  • jesteś ofiarą przemocy domowej lub seksualnej i nie chcesz składać zawiadomienia na Policji.
  • chcesz skierować do nas pacjentkę lub pacjenta, potrzebujesz naszej ekspertyzy lub chcesz zapewnić sobie nasze wsparcie.
  • chcesz, działając w charakterze organizacji zapewniającej wsparcie, skierować do nas swoją klientkę lub klienta, nawiązać z nami współpracę lub zaangażować się w zapewnianie dalszej pomocy.

CO MOŻESZ ZROBIĆ?

Możliwie jak najszybciej skontaktuj się z jedną z naszych klinik partnerskich, gdzie w profesjonalny sposób zabezpieczone zostaną wszelkie ślady, jak np. sperma, lub inne dowody, a także odniesione przez Ciebie obrażenia (krwiaki, itp.). Na życzenie skontaktujemy Cię z organizacjami świadczącymi wsparcie.
WIĘCEJ INFORMACJI
Jestem osobą poszkodowaną

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA – ŚLADY CYFROWE

Jeżeli osoba zagrażająca Twojemu bezpieczeństwu ma dostęp do komputera, za pomocą którego wyświetlona została ta strona, musisz pamiętać, aby po jej opuszczeniu usunąć wszystkie swoje ślady cyfrowe. Na tej stronie podsumowaliśmy kroki niezbędne dla wszystkich popularnych przeglądarek.